Image
FAKULTI PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PERTAHANAN
Isnin - Jumaat
8:00 AM – 5:00 PM

Aras 3, Bangunan Lestari
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Perdana Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel : +603 - 9051 2550 / 2553 / 2554 / 2555
Faks : +603 - 9051 2559
admin_fppp@upnm.edu.my

VISI

Menjadikan Fakulti sebuah institusi pengajian dan penyelidikan dalam bidang Pengajian Strategik dan Pengurusan Sumber Manusia melalui pendidikan dan penyelidikan pertahanan.

MISI

Mewujudkan graduan dan komuniti Fakulti yang berketerampilan dari segi ilmu, sahsiah dan teknologi dalam bidang pengajian strategik dan pengurusan sumber manusia melalui pengajaran dan penyelidikan serta pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti dan inovatif.

OBJEKTIF

  • Menghasilkan siswazah yang kompeten dan berdaya saing melalui program pengajian yang kontemporari.
  • Menghasilkan penyelidikan ke arah meluaskan ilmu tentang fungsi minda, peningkatan keupayaan serta potensi manusia khususnya melalui penggunaan teknologi tinggi.
  • Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif bagi meningkatkan kualiti pengajaran-pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan.
  • Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan organisasi luar untuk menyokong dan menyumbang kepada  perkembangan dan penyebaran ilmu.
  • Menggalakkan pembangunan komuniti Fakulti melalui pembelajaran yang berterusan.
Image
Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan

Aras 3, Bangunan Lestari
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Perdana Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur
Malaysia

Hubungi Kami

Isnin - Jumaat
8:00am - 5:00pm
Tel : +603 - 9051 2550 / 2553 / 2554 / 2555
Faks : +603 - 9051 2559
admin_fppp@upnm.edu.my

Peta Lokasi