Sarjana Muda Pengajian Strategi

Kod Program : UZ6863001
Bahasa Pengantar : Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
Kod MQA : MQA/FA 9021

 • Maklumat sedang dikemaskini.
LEPASAN STPM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang kurangnya: Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

Dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN ASASI/MATRIKULASI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN DIPLOMA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
LEPASAN STPM

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Mathematics (M)/Mathematics (T)
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan
 • Geografi
 • Sejarah
 • Pengajian Am
 • Bahasa Melayu
 • Literature in English
 • Information and Communications Technology (ICT)
 • Seni Visual
 • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN ASASI/MATRIKULASI

Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Mathematics
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Biology
 • Ekonomi
 • Computer Science
 • Pengurusan Perniagaan
 • Perakaunan
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
 • Bahasa Inggeris
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN DIPLOMA

Memiliki Diploma UPNM dan Diploma Pentadbiran Awam/ Diploma Pengurusan Logistik/ Diploma in Mass Communication/ Diploma in International Studies atau kelulusan setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50 dalam mana-mana bidang berikut:

Atau

Bidang-bidang yang relevan dengan Pengajian Strategi dan Pertahanan

Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke UPNM bagi lepasan SPM/ STPM/ STAM/ Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan

Kod Program : UZ6345001
Bahasa Pengantar : Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
Kod MQA : MQA/FA 09061

 • Pengurus Sumber Manusia
 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Pengurusa Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia
 • Pegawai Tadbir
LEPASAN STPM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang kurangnya: Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

Dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN ASASI/MATRIKULASI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN DIPLOMA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
STPM

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Mathematics (M)/Mathematics (T)
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan
 • Geografi
 • Sejarah
 • Pengajian Am
 • Bahasa Melayu
 • Literature in English
 • Information and Communications Technology (ICT)
 • Seni Visual
 • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

MATRIKULASI / SETARAF

Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Mathematics
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Biology
 • Ekonomi
 • Sains Komputer
 • Pengurusan Perniagaan
 • Perakaunan
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
 • Bahasa Inggeris
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

DIPLOMA

Memiliki Diploma dalam bidang Pengurusan/ Pentadbiran Awam/ Pentadbiran Perniagaan/ Pengurusan Perniagaan/ Pengurusan Logistik/ Pengurusan Kewangan/ Perakaunan/ Pengurusan Teknologi/ Pentadbiran Kewangan/ Pengurusan/ Pentadbiran dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.

Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke UPNM bagi lepasan SPM/ STPM/ STAM/ Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

Sarjana Muda Pengurusan Pertahanan dan Keselamatan

Kod Program : UZ6345002
Bahasa Pengantar : Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
Kod MQA : MQA/FA 7429

 • Pegawai Tadbir dalam sektor kerajaan
 • Pegawai/ Eksekutif di syarikat swasta
 • Pegawai Penguatkuasa agensi penguatkuasaan kerajaan
 • Pegawai Polis dan Tentera
 • Usahawan
LEPASAN STPM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang kurangnya: Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

Dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN ASASI/MATRIKULASI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN DIPLOMA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
LEPASAN STPM

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Mathematics (M)/Mathematics (T)
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan
 • Geografi
 • Sejarah
 • Pengajian Am
 • Bahasa Melayu
 • Literature in English
 • Information and Communications Technology (ICT)
 • Seni Visual
 • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN ASASI/MATRIKULASI

Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Mathematics
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Biology
 • Ekonomi
 • Sains Komputer
 • Pengurusan Perniagaan
 • Perakaunan
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
 • Bahasa Inggeris
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN DIPLOMA

Memiliki Diploma dalam bidang Pengurusan/ Pentadbiran Awam/ Pentadbiran Perniagaan/ Pengurusan Perniagaan/ Pengurusan Logistik/ Pengurusan Kewangan/ Perakaunan/ Pengurusan Teknologi/ Pentadbiran Kewangan/ Pengurusan/ Pentadbiran dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.

Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke UPNM bagi lepasan SPM/ STPM/ STAM/ Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

Sarjana Muda Pertahanan dan Keselamatan Islam

Kod Program : UZ6221001
Bahasa Pengantar : Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
Kod MQA : MQA/FA 9048

 • Maklumat sedang dikemaskini.

LEPASAN STPM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang kurangnya: Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

Dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013.

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2018 dan 2017.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN MATRIKULASI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN DIPLOMA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).

LEPASAN STPM

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Bahasa Arab; atau
 • Usuludin; atau
 • Syariah; dan
 • Satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu
  • Literature in English
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications Technology (ICT)
  • Mathematics (M)/Mathematics (T)
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN STAM

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN MATRIKULASI

Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi atau kelayakan yang diiktiraf sebagai Asasi Pengajian Islam atau setaraf dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dengan mendapat PNGK minimum 2.00 daripada 4.00;

Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________
 
LEPASAN DIPLOMA

Memiliki Diploma dalam Pengajian Islam atau setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.00.

Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke UPNM bagi lepasan SPM/ STPM/ STAM/ Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kepolisan, Keselamatan Global dan Perisikan

Kod Program : UZ6861001
Bahasa Pengantar : Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
Kod MQA : MQA/PA 9426

 • Maklumat sedang dikemaskini.
LEPASAN STPM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang kurangnya: Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

Dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN ASASI/MATRIKULASI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN DIPLOMA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
LEPASAN STPM

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Mathematics (M)/Mathematics (T)
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan
 • Geografi
 • Sejarah
 • Pengajian Am
 • Bahasa Melayu
 • Literature in English
 • Information and Communications Technology (ICT)
 • Seni Visual
 • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN ASASI/MATRIKULASI

Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Mathematics
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Biology
 • Ekonomi
 • Computer Science
 • Pengurusan Perniagaan
 • Perakaunan
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
 • Bahasa Inggeris
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN DIPLOMA

Memiliki Diploma UPNM dan Diploma Pentadbiran Awam/ Diploma Pengurusan Logistik/ Diploma in Mass Communication/ Diploma in International Studies atau kelulusan setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50 dalam mana-mana bidang berikut:

Atau

Bidang-bidang yang relevan dengan Pengajian Strategi dan Pertahanan

Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke UPNM bagi lepasan SPM/ STPM/ STAM/ Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa (Diplomasi dan Keselamatan Antarabangsa)

Kod Program : UZ6863002
Bahasa Pengantar : Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
Kod MQA : MQA/PA 11390

 • Maklumat sedang dikemaskini.
LEPASAN STPM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang kurangnya: Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

Dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN ASASI/MATRIKULASI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
_________________________________________________________________________________

LEPASAN DIPLOMA

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
LEPASAN STPM

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Mathematics (M)/Mathematics (T)
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan
 • Geografi
 • Sejarah
 • Pengajian Am
 • Bahasa Melayu
 • Literature in English
 • Information and Communications Technology (ICT)
 • Seni Visual
 • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN ASASI/MATRIKULASI

Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
 • Mathematics
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Biology
 • Ekonomi
 • Computer Science
 • Pengurusan Perniagaan
 • Perakaunan
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
 • Bahasa Inggeris
Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
_________________________________________________________________________________

LEPASAN DIPLOMA

Memiliki Diploma UPNM dan Diploma Pentadbiran Awam/ Diploma Pengurusan Logistik/ Diploma in Mass Communication/ Diploma in International Studies atau kelulusan setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50 dalam mana-mana bidang berikut:

Atau

Bidang-bidang yang relevan dengan Pengajian Strategi dan Pertahanan

Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.

Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke UPNM bagi lepasan SPM/ STPM/ STAM/ Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

Aktiviti@FPPP