Diploma Pengurusan Logistik

Kod Program : UZ4345001
Bahasa Pengantar : Bahasa Malaysia
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
Kod MQA : MQA/FA 4556
 • Penolong Pegawai/ Eksekutif Junior Logistik
 • Penolong Pegawai Tadbir dalam sektor kerajaan
 • Penolong Penguatkuasa agensi penguatkuasaan kerajaan
 • Usahawan

Warganegara Malaysia;

dan

Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM

1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Melayu
 • Mathematics/Additional Mathematics
 • Geografi/Sejarah 

2) Mendapat sekurang-kurangnya LULUS dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Gred C dalam mana-mana dua (2) selain daripada mata pelajaran di atas.

Atau

Keutamaan diberikan kepada mereka yang telah mempunyai sijil yang berkaitan atau syarat kemasukan khas iaitu di bawah Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL)

3) Apa - apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat UPNM dari semasa ke semasa.

Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke UPNM bagi lepasan SPM/ STPM/ STAM/ Matrikulasi dan Diploma/ Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

Diploma Pentadbiran Perniagaan

Kod Program : UZ4340001
Bahasa Pengantar : Bahasa Malaysia
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
Kod MQA : MQA/FA 4557

 • Penolong Pengurus Pentadbiran Perniagaan
 • Penolong Pengurus Jualan/Pemasaran
 • Usahawan
 • Penolong Pegawai Tadbir
Warganegara Malaysia;

dan

Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM
1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:
 • Bahasa Melayu
 • Mathematics/Additional Mathematics
 • Geografi/Sejarah 
2) Mendapat sekurang-kurangnya LULUS dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Gred C dalam mana-mana dua (2) selain daripada mata pelajaran di atas.

Atau

Keutamaan diberikan kepada mereka yang telah mempunyai sijil yang berkaitan atau syarat kemasukan khas iaitu di bawah Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL)

3) Apa - apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat UPNM dari semasa ke semasa
.
Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke UPNM bagi lepasan SPM/ STPM/ STAM/ Matrikulasi dan Diploma/ Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

Diploma Tahfiz Dan Tafsir Al-Quran

Kod Program : UZ4221001
Bahasa Pengantar : Bahasa Malaysia dan Bahasa Arab
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
Kod MQA : MQA/PA 11391

 • Maklumat sedang dikemaskini.
Warganegara Malaysia;

dan

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan kepujian dalam 5 mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia dan lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris;

Atau

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan kepujian dalam 3 mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia dan lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris serta mempunyai pengalaman selama 5 tahun.
1) Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya Gred C bagi salah satu mata pelajaran berikut:
 • Bahasa Arab
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Syariah Islam
 • Pengajian Al-Quran dan Sunnah
2) Apa - apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat UPNM dari semasa ke semasa.
Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke UPNM bagi lepasan SPM/ STPM/ STAM/ Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

Aktiviti@FPPP